SAV: Năm 2014 lỗ ròng hơn 20 tỷ đồng, đặt kế hoạch lãi 10 tỷ đồng cho 2015

(NDH) Kế hoạch trên đã được điều chỉnh giảm khá so với kế hoạch kinh doanh mà Savimex đặt ra một tháng trước. Ngày 3/4/2015, Savimex sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015.

CTCP Xuất nhập khẩu Savimex (mã SAV- HOSE) vừa đưa ra thông báo về thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015. Theo đó, ĐHCĐ sẽ được tổ chức vào ngày 3/4/2015.

Dự kiến, tại ĐHCĐ tới, công ty sẽ trình và xin ý kiến cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2015. Công ty đặt mục tiêu sẽ thu về hơn 730 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 10,2% so với năm trước và đạt hơn 10 tỷ đồng lãi ròng, trong khi năm 2014, công ty lỗ gần 20,6 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu kế hoạch trên, nhất là chỉ tiêu về lợi nhuận, đã giảm đáng kể so với kế hoạch mà công ty đề ra hồi tháng trước.

Ngoài ra, từ ngày 9/3/2015, Savimex sẽ có sự thay đổi trong HĐQT. Theo đó, HĐQT đã bầu bổ sung ông Kim Jung Heon là thành viên HĐQT và bổ nhiệm ông chức vụ Chủ tịch HĐQT của công ty. Phó Chủ tịch HĐQT được giao cho ông Lim Hong Jin. Việc bổ nhiệm sẽ được HĐQT trình ĐHCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên tới.

Thanh Thủy