Sáu tháng đầu năm, bắt trên 5.500 vụ buôn bán ma túy

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CAO) Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy, Bộ Công an, 6 tháng đầu năm 2008, hoạt động của tội phạm ma túy (TPMT) diễn biến phức tạp.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/trat_tu_xa_hoi/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8400377487/mlnews.2008-06-23.8805626082