Sau soát xét, NGK Chương Dương chuyển từ lãi thành lỗ 4 tỷ đồng

Trước đó, cổ phiếu SCD bị đưa vào diện chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do chậm công bố thông tin BCTC bán niên năm 2017 đã soát xét.

Sau soát xét, NGK Chương Dương chuyển từ lãi thành lỗ 4 tỷ đồng - Ảnh 1

CTCP Nước Giải Khát Chương Dương (HoSE: SCD) vừa có văn bản giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2017 sau khi kiểm toán BCTC bán niên 2017.

Cụ thể, trước khi soát xét, SCD ghi nhận doanh thu bán hàng 183,6 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 4,77 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau soát xét con số doanh thu bán hàng chỉ còn 159,3 tỷ; đồng thời lợi nhuận trước thuế chuyển từ lãi 4,77 tỷ đồng thành mức lỗ gần 4 tỷ đồng.

SCD cho biết việc điều chỉnh giảm doanh thu bán hàng số tiền 24,4 tỷ đồng là do nhà phân phối/đại lý chưa thanh toán đúng hạn như đã cam kết. Theo đó, SCD phải điều chỉnh giảm chi phí bán hàng, giá vốn hàng bán và khoản công nợ phải thu của khách hàng giảm từ 65,6 tỷ xuống 38,8 tỷ đồng.

Không những thế, kiểm toán còn nhấn mạnh việc Công ty không ghi nhận khoản dự phòng trợ cấp thôi việc cho nhân viên. Nếu Công ty trích lập khoản dự phòng này theo quy định ước tính tại ngày 30/06/2017 thì cần phải trích lập là 9,1 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 30/06/2017 sẽ giảm 1 khoản tương ứng.

Huy Lê