Sầu riêng được giá

Hiện nay nhà vườn huyện Cai Lậy (Tiền Giang) đang thu hoạch sầu riêng đầu vụ. Giá sầu riêng Ri6 giá từ 38.000-40.000 đồng/kg, sầu riêng khổ qua da xanh 15.000-16.000 đồng/kg, sầu riêng hạt lép chuồng bò từ 28.000-30.000 đồng/kg, tăng từ 9.000-10.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Nguyễn Đình Phục, Chủ nhiệm HTX Sầu riêng Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy cho biết, đầu vụ giá sầu riêng lúc nào cũng ở mức cao, thương lái vào tận vườn mua. Còn khoảng 1 tháng nữa sầu riêng mới bước vào chính vụ. HTX có 30 ha chuyên canh tác giống sầu riêng Ri6 để xuất khẩu. Với giá khá thuận lợi như hiện nay, nhà vườn trồng sầu riêng lợi nhuận từ 200-300 triệu đồng/ha.