Sau khi bái sư, mất bao lâu Tôn Ngộ Không mới được học phép?

Trong bảy năm kể từ khi bái sư Tôn Ngộ Không cũng đã phải trải qua những công việc bình thường như đốn củi, gánh nước, quét sân… như những người tu đạo khác.

Trong Tây du ký, Tôn Ngộ Không vốn sinh ra từ một hòn đá ở Hoa Quả Sơn, sau hàng vạn năm hấp thụ tinh hoa của trời đất đã hóa thành một con Thạch Hầu. Thạch Hầu ngộ tính rất cao nên nhanh chóng trở thành người đứng đầu của lũ khỉ ở Hoa Quả sơn.

Tôn Ngộ Không sinh ra từ một hòn đá ở Hoa Quả Sơn. Ảnh: Sohu

Tôn Ngộ Không sinh ra từ một hòn đá ở Hoa Quả Sơn. Ảnh: Sohu

Sau đó, Tôn Ngộ Không giác ngộ lẽ vô thường, quyết chí đi tìm đạo để thoát khỏi luân hồi. Lênh đênh vượt biển, lang thang trên bộ mười mấy năm trời, cuối cùng gặp được Bồ Đề Tổ Sư bái làm môn hạ của ông, được đặt tên là Tôn Ngộ Không.

Ai đã đọc Tây du ký đều biết, trước khi luyện thành công 72 phép thần thông biến hóa, Tôn Ngộ Không cũng đã phải trải qua những công việc bình thường như đốn củi, gánh nước, quét sân… như những người tu đạo khác.

Trong phim Tây du ký 1986, có nói suốt 7 năm, theo học Bồ Đề Tổ Sư, Tôn Ngộ Không nhất quyết không học đạo, mà chỉ muốn học thuật trường sinh.

Bồ Đề Tổ Sư tức giận song hiểu được thâm ý của con khỉ đá có căn cơ bèn lấy thước gõ vào đầu Tôn Ngộ Không 3 cái rồi chắp tay sau lưng quay vào đạo quán.

Bồ Đề Tổ Sư lấy thước gõ và đầu Tôn Ngộ Không 3 cái để ra ám hiệu riêng dạy trò.

Nửa đêm canh ba, Ngộ Không đến, Bồ Đề Tổ Sư gật gù khen Tôn Ngộ Không hiểu ý của mình bèn dạy y 72 phép thần thông biến hóa.

Bồ Đề Tổ Sư nói rằng: "Khen cho ngươi hiểu ý ta lại hiếu học đến thế. Ta có hai loại phép thuật. Một loại có 36 phép, một loại có 72 phép biến hóa. Vậy ngươi muốn học loại nào, ngươi thích học loại nào?".

Ngộ Không mừng rỡ theo học Bồ Đề Tổ Sư 72 phép thần thông cùng thuật Cân đẩu vân chỉ đơn giản là Hầu ca thấy nhiều nên thích học!

Phải mất 7 năm Bồ Đề Tổ Sư mới chịu dạy phép cho Tôn Ngộ Không. Ảnh: Sohu

Phải mất 7 năm Bồ Đề Tổ Sư mới chịu dạy phép cho Tôn Ngộ Không. Ảnh: Sohu

Tại sao phải mất 7 năm Bồ Đề Tổ Sư mới chịu dạy phép cho Tôn Ngộ Không? Theo lý giải của tác giả, tu luyện đạo sĩ thì việc đốn củi, gánh nước, quét sân… là việc cần thiết. Thông qua công việc này có thể tu dưỡng tâm tính, học cách nhẫn nại, không được dễ dàng để cảm xúc lấn át suy nghĩ của bản thân.

Chính vì vậy, Bồ Đề Tổ Sư dù biết Tôn Ngộ Không chỉ muốn học thuật trường sinh, nhưng ông không vội dạy phép thuật ngay cho Ngộ Không, mà để cho y đốn củi, gánh nước, quét sân… để thử lòng kiên trì của Tôn Ngộ Không đợi đến thời điểm thích hợp mới truyền phép.

Tôn Ngộ Không, học được 72 phép thần thông biến hóa và Cân đẩu vân. Sau đó vì quá kiêu ngạo phô trương mà bị đuổi khỏi sư môn.

Không lâu sau khi bị đuổi khỏi sư môn Tôn Ngộ Không đã làm nên những chuyện kinh thiên động địa, từ đại náo Long cung, Địa phủ đến cả Thiên cung.

Theo PV/Người Đưa Tin

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/sau-khi-bai-su-mat-bao-lau-ton-ngo-khong-moi-duoc-hoc-phep-1796793.html