Sau hai ngày thực hiện quy định quản lý bán hàng rong

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Quy định về quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn thành phố theo Quyết định 02/2008/QĐ-UBND (Quy định) đã được ban hành và có hiệu lực từ ngày 19-1...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.tinxahoi.28557.qdnd