Sau gần 5 năm, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước tăng thêm 100 tỷ USD

Báo cáo mới đây từ Tổng cục Hải quan cho hay, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã cán mốc 300 tỷ USD vào ngày 15/11/2016 vừa qua.

Như vậy, sau gần 5 năm kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đã tăng thêm 100 tỷ USD (mốc 200 tỷ USD được lập vào nửa cuối tháng 12/2011).

Tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2016 (từ 01/11 đến 15/11/2016) đạt hơn 15,82 tỷ USD giảm 2,7% (tương ứng giảm 438 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 10/2016.

Sau gần 5 năm, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước tăng thêm 100 tỷ USD - Ảnh 1

Tính đến hết ngày 15/11/2016 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 300,3 tỷ USD, tăng 5,3% (tương ứng với mức tăng gần 14,99 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 11/2016 thâm hụt 570 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2016 còn mức thặng dư hơn 2,66 tỷ USD.

Xuất khẩu trên 151 tỷ USD

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2016 đạt gần 7,63 tỷ USD, giảm 6,4% (tương ứng giảm 522 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 10/2016.

Theo con số thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến hết ngày 15/11/2016 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt hơn 151,48 tỷ USD, tăng 7,5% (tương ứng tăng gần 10,58 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

So với nửa cuối tháng 10/2016, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 11/2016 tăng/giảm ở một số nhóm hàng sau:

Điện thoại và linh kiện tăng 2%, tương ứng tăng 30 triệu USD
Than đá tăng 1,2 lần tương ứng tăng 5 triệu USD
Mặt hàng rau quả tăng 8,5%, tương ứng tăng 7 triệu USD
Gạo tăng 5,6%, tương ứng tăng 4 triệu USD
Clanke và xi măng tăng 18,7%, tương ứng tăng 4 triệu USD

Ở chiều ngược lại, một số ngành có sự giảm sút như:

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 7,6%, tương ứng giảm 42 triệu USD
Mặt hàng thủy sản giảm 13,7%, tương ứng giảm 53 triệu USD
Hàng dệt may giảm 8,8%, tương ứng giảm 86 triệu USD

Nhập khẩu trên 148 tỷ USD

Sau gần 5 năm, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước tăng thêm 100 tỷ USD - Ảnh 2

Trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2016 đạt gần 8,2 tỷ USD, tăng 1% (tương ứng tăng 83 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 10/2016.

Tính đến hết ngày 15/11/2016 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 148,82 tỷ USD, tăng 3,1% (tương ứng tăng hơn 4,43 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

So với nửa cuối tháng 10/2016, nhập khẩu trong nửa đầu tháng 11/2016 tăng/giảm ở một số nhóm hàng như:

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 10,9% tương ứng tăng 136 triệu USD
Chất dẻo nguyên liệu tăng 13,6%, tương ứng tăng 40 triệu USD
Kim loại thường khác tăng 16,2%, tương ứng tăng 29 triệu USD

Một số mặt hàng có xu hướng giảm là:

Nhóm hàng đậu tương giảm 72,3%, tương ứng giảm 28 triệu USD
Hạt điều giảm 37,1%, tương ứng giảm 28 triệu USD
Phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 53,6%, tương ứng giảm 38 triệu USD
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 7,1%, tương ứng giảm 99 triệu USD.

Theo An Nhi (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam

Nguồn: http://www.giadinhvietnam.com/sau-gan-5-nam-kim-ngach-xuat-nhap-khau-ca-nuoc-tang-them-100-ty-usd-c32863.html