Sau đo lường, chất lượng là... giá

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Hôm qua (26-12), Bộ Khoa học và công nghệ (KHCN) đã tổng kết về đợt thanh tra chuyên đề đo lường, chất lượng xăng dầu, gas năm 2008. Kết quả cho thấy, hình thức và hành vi vi phạm pháp luật về đo lường và chất lượng trong kinh doanh các mặt hàng này rất đa dạng, có chiều hướng ngày càng tinh vi, phức tạp...

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/192316