Sau ĐH tại Anh, Mỹ

Tập đoàn Daewoo cấp học bổng sau đại học dành cho sinh viên Việt Nam theo học chương trình thạc sĩ và tiến sĩ tại Trường ĐH George Washington (Mỹ).

Trị giá học bổng lên đến 10.000 USD/năm. Các ngành học gồm kế toán, tài chính, hệ thống thông tin, kinh doanh quốc tế, quản lý chuỗi, marketing...

Hạn chót nộp hồ sơ ngày 7.3.2014.

University of Strathclyde (Anh quốc) cấp học bổng chương trình MBA toàn thời gian. Trị giá học bổng lên đến 10.000 bảng Anh. Ứng viên nộp đơn trực tuyến kèm theo bài luận 1.000 chữ. Hạn chót nộp hồ sơ ngày: 31.5.2014.

Thông tin chi tiết tại: www.duhochoancau.edu.vn

H.S.V