Sau CES’07, sản phẩm nào chưa trở thành hiện thực?

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Chỉ còn ít ngày nữa là tới triển lãm CES’08. Hãy cùng nhìn lại CES’07 để xem những dự đoán trong triển lãm này chính xác hay không.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8749&t=pcolarticle