Sáu bước bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

    39 liên quanGốc

    Báo Tiền Phong giới thiệu quy trình 6 bước bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

    Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/sau-buoc-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-va-hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-post1337485.tpo