Sau BIDV, đến lượt VietinBank xin ý kiến trả cổ tức tiền mặt

VietinBank lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

Sau BIDV, đến lượt VietinBank xin ý kiến trả cổ tức tiền mặt - Ảnh 1

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - mã CTG) hôm 1/12 đã công bố nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 15/12.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của VietinBank đã thông qua việc không chia cổ tức trong năm 2015 nhằm bổ sung nguồn vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phù hợp với chiến lược phát triển của VietinBank, đồng thời đảm bảo tuân thủ các giới hạn về an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và thông lệ quốc tế.

Tuy vậy, quyết định này đã vấp phải sự phản đối của Bộ Tài chính khi bộ này lên tiếng cho rằng việc không chia cổ tức tiền mặt sẽ khiến ngân sách nhà nước thất thu.

Cùng với VietinBank, Bộ Tài chính cũng yêu cầu BIDV trả cổ tức tiền mặt. Ngân hàng BIDV hồi cuối tháng 10 cũng đã ra thông báo trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 8,5%, dù trước đó ĐHĐCĐ năm 2016 của BIDV đã thống nhất chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8,5%. Với mức cổ tức này, Bộ Tài chính, đại diện vốn nhà nước ở BIDV, nhận về 2.768,7 tỷ đồng cổ tức tiền mặt.

Trường Văn