Sau 7 năm niêm yết, MSN lần đầu dự chia cổ tức

HĐQT của MSN sẽ xin ý kiến cổ đông về kế hoạch niêm yết trái phiếu không chuyển đổi tại nước ngoài với tổng giá trị phát hành tối đa là 300 triệu USD.

Sau 7 năm niêm yết, MSN lần đầu dự chia cổ tức - Ảnh 1

CTCP Tập đoàn Masan (mã MSN - HOSE) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) theo tỷ lệ 50% (2:1).

Bên cạnh đó, HĐQT của công ty cũng sẽ xin ý kiến cổ đông về kế hoạch chia cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, với tỷ lệ 30% (3.000 đồng/CP). Như vậy, nếu được các cổ đông thông qua thì đây sẽ là lần đầu tiên MSN trả cổ tức kể từ khi niêm yết.

Ngoài ra, HĐQT sẽ xin ý kiến cổ đông về kế hoạch niêm yết trái phiếu không chuyển đổi tại nước ngoài với tổng giá trị phát hành tối đa là 300 triệu USD.

Mới đây, MSN đã đăng ký mua lại tối đa 20 triệu cổ phiếu tương ứng 2,64% vốn điều lệ. Mục đích mua cổ phiếu quỹ nhằm giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch và gia tăng giá trị cho cổ đông. Phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Hết thời gian đăng ký mua từ 6/9 đến 5/10/2016, Masan chỉ mua được 9.234.210 cổ phiếu với giá bình quân 69.324 đồng/cổ phiếu. Tương ứng với việc Masan đã bỏ ra trên 640 tỷ đồng mua lại số cổ phiếu trên. Nguồn vốn mua vào lấy từ thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính công ty mẹ tại ngày 30/6/2016.

Nguyên nhân không mua hết số cổ phiếu đăng ký do giao dịch và giá mua bị giới hạn, lượng thanh khoản thị trường không đủ để đáp ứng. Theo quy định, trong mỗi ngày giao dịch, Masan chỉ được đặt lệnh mua lại cổ phiếu với tổng khối lượng đặt lệnh tối thiểu 3% và tối đa bằng 10% khối lượng xin phép trong đơn đăng ký gửi UBCKNN. Như vậy, với khối lượng mà MSN đăng ký mua lại là 20 triệu cổ phiếu thì MSN sẽ phải mua tối thiểu 600.000 và tối đa 2 triệu cổ phiếu mỗi ngày