Sau 50 năm, bạn nhớ gì về 'bước nhảy vọt cho nhân loại'?

Đã 50 năm trôi qua kể từ ngày 16.7.1969 khi tàu Apollo 11 cất cánh từ trung tâm không gian Kennedy của NASA tại Florida đưa các phi hành gia Neil Armstrong, Buzz Aldrin và Michael Collins vào không gian đánh dấu bước tiến vượt bậc của ngành khoa học vũ trụ.

Yến My