Sau 25 năm, số lượng hổ giảm một nửa

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT- Quỹ Bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) cảnh báo, số lượng hổ trên toàn thế giới hiện chỉ còn khoảng 3.500 con, bằng một nửa so với 25 năm trước.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117533&sub=127&top=39