Sau 2 năm gia nhập WTO: Bảo hiểm tăng trưởng tốt

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Phát biểu tại hội thảo về đánh giá tác động hai năm gia nhập WTO đối với ngành bảo hiểm Việt Nam, diễn ra tại Hà Nội ngày 11/9, Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh cho rằng bằng chứng rõ nhất về sự tăng trưởng này là doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ trong 6 tháng đầu năm đạt 5.500 tỷ đồng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=93805