Sau 10 năm, Việt Nam có gần 1.200km đường cao tốc

Sau 10 năm, Việt Nam có gần 1.200km đường cao tốc

Hạ tầng giao thông Việt Nam 'đột phá' sau 10 năm xây dựng với gần 1.200km đường cao tốc

Hạ tầng giao thông Việt Nam 'đột phá' sau 10 năm xây dựng với gần 1.200km đường cao tốc

Trong 10 năm (2011- 2020), Việt Nam đã xây dựng khoảng 1.074km đường bộ cao tốc, đưa tổng chiều dài cao tốc...