Satellite TV on PC: Xem truyền hình vệ tinh trên máy tính

    Gốc

    Hãy tưởng tượng bạn có thể xem đến 5.000 kênh truyền hình qua vệ tinh trên thế giới! Tất nhiên, bạn không "bắt" những chương trình này bằng cách dùng anten chảo và đầu thu, mà bằng phần mềm media với kết nối Internet....

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=52&subjectID=13072