Sạt lở đất, hơn 300 hộ dân có nguy cơ mất nhà

Nhằm chỉnh trang lại mỹ quan đường phố, trật tự đô thị, an toàn giao thông, thành phố Hà Nội đã ban hành một loạt các lệnh cấm: Cấm bán hàng rong trên 63 tuyến phố; Cấm để xe trên vỉa hè ở 56 tuyến phố; Cấm hàng rong ở 48 di tích... Tuy nhiên, thực tế khảo sát ngày 22/2 tại nhiều tuyến phố, những lệnh cấm này gần như không có hiệu lực.