Sắp xếp lại các bến xe khách, điểm đỗ xe công cộng trên địa bàn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    3 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, nhất là khi Hà Nội đã mở rộng, bên cạnh việc điều chỉnh lại hoạt động của hệ thống xe buýt, hiện Sở GTVT đang nghiên cứu điều chỉnh lại quy hoạch mạng lưới các bến, bãi đỗ xe công cộng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=96566