SAP Vietnam phát triển mạnh

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Ngày 4/4/2008, tại Hà Nội, SAP Vietnam cho biết đã tăng trưởng mạnh trong năm 2007, năm mở đầu của SAP tại thị trường Việt Nam.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9646&t=pcolarticle