2 lao động bị đánh tử vong tại Trung Quốc

2 lao động bị đánh tử vong tại Trung Quốc

2 lao động 'chui' ở Thanh Hóa bị đánh tử vong bên Trung Quốc

2 lao động 'chui' ở Thanh Hóa bị đánh tử vong bên Trung Quốc

Bị đánh tử vong khi đi lao động chui ở Trung Quốc

Bị đánh tử vong khi đi lao động chui ở Trung Quốc

2 lao động 'chui ' bị hành hung tử vong tại Trung Quốc

2 lao động 'chui ' bị hành hung tử vong tại Trung Quốc

2 lao động chui bị đánh tử vong tại Trung Quốc

2 lao động chui bị đánh tử vong tại Trung Quốc

Thanh Hóa: Múc đất làm sập tường rào, 2 người thương vong

Thanh Hóa: Múc đất làm sập tường rào, 2 người thương vong

Sập tường rào khiến 1 công nhân tử vong tại Thanh Hóa

Sập tường rào khiến 1 công nhân tử vong tại Thanh Hóa

Thanh Hóa: Đổ tưởng nhà trong lúc đào mương thoát nước, 2 người thương vong

Thanh Hóa: Đổ tưởng nhà trong lúc đào mương thoát nước, 2 người thương vong

Tường rào đổ sập, 2 người thương vong

Tường rào đổ sập, 2 người thương vong

Tường đổ đè chết một công nhân

Tường đổ đè chết một công nhân

Múc đất làm sập tường rào, một người chết, một người bị thương

Múc đất làm sập tường rào, một người chết, một người bị thương

Thanh Hóa: Sập tường nhà khiến 2 người thương vong

Thanh Hóa: Sập tường nhà khiến 2 người thương vong

Thi công mương thoát nước làm sập tường, 2 người thương vong

Thi công mương thoát nước làm sập tường, 2 người thương vong

Sập tường, 2 người thương vong

Sập tường, 2 người thương vong

Sập tường sát mương nước, 1 người chết, 1 người trọng thương

Sập tường sát mương nước, 1 người chết, 1 người trọng thương

Tường đổ đè lên người, 2 người thương vong

Tường đổ đè lên người, 2 người thương vong

Thanh Hóa: Sập tường nhà dân khi thi công mương thoát nước, 2 người thương vong

Thanh Hóa: Sập tường nhà dân khi thi công mương thoát nước, 2 người thương vong

Đào mương thoát nước, tường đổ sập đè chết 1 người ở Thanh Hóa

Đào mương thoát nước, tường đổ sập đè chết 1 người ở Thanh Hóa

Tường nhà dân đổ sập lúc đào mương, 2 người thương vong

Tường nhà dân đổ sập lúc đào mương, 2 người thương vong

Huyện Quảng Xương: Sập tường trong lúc thi công, 2 người thương vong

Huyện Quảng Xương: Sập tường trong lúc thi công, 2 người thương vong

Máy múc đào mương thoát nước làm sập tường, 2 người thương vong

Máy múc đào mương thoát nước làm sập tường, 2 người thương vong

Thanh Hóa: Sập tường khi đào mương nước, hai người thương vong

Thanh Hóa: Sập tường khi đào mương nước, hai người thương vong

Tường nhà dân cạnh mương thoát nước đang thi công đổ sập, đè chết người

Tường nhà dân cạnh mương thoát nước đang thi công đổ sập, đè chết người