Sắp trình Quốc hội dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)

Trong 26 ngày làm việc - từ 20/10 đến 23/11 của kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV, các đại biểu sẽ dành gần 2/3 thời gian để xem xét thông qua 4 dự án luật, 1 nghị quyết; cho ý kiến về 12 dự án luật và 1 nghị quyết khác.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh phát biểu tại phiên họp toàn thể lần thứ ba của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Dự kiến vào ngày 7/11, Bộ KH&CN sẽ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi). Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội sẽ trình bày báo cáo thẩm tra.

Hiện dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) gồm 7 chương, 62 điều, trong đó sửa đổi 30/61 điều, bổ sung 2 điều mới và bỏ 1 điều.

Lâm Bình