Sáp nhập công ty, sa thải 1/3 số nhân viên có trái luật?

Anh Phạm Hoàng Hải (Gia Lâm – Hà Nội) hỏi: Công ty tôi sáp nhập với 3 công ty khác để thành lập một tập đoàn. Sau 2 tháng thành lập, tập đoàn sa thải 1/3 số nhân viên với lí do thừa nhân sự. Xin hỏi làm vậy có trái với quy định của pháp luật?.

- Điều 31 Bộ luật Lao động quy định: “Trong trường hợp sáp nhập, phân chia doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động với người lao động cho tới khi hai bên thỏa thuận sửa đổi, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.” Tuy nhiên, theo Điều 17 Bộ luật Lao động thì trong trường hợp do thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ mà người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp từ một năm trở lên bị mất việc làm, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm đào tạo lại họ để tiếp tục sử dụng vào những chỗ làm việc mới; nếu không thể giải quyết được việc làm mới, phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm, cứ mỗi năm làm việc trả một tháng lương, nhưng thấp nhất cũng bằng hai tháng lương. Khi cần cho nhiều người thôi việc theo Khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải công bố danh sách, căn cứ vào nhu cầu của doanh nghiệp và thâm niên làm việc tại doanh nghiệp, tay nghề, hoàn cảnh gia đình và những yếu tố khác của từng người để lần lượt cho thôi việc, sau khi đã trao đổi, nhất trí với Ban chấp hành công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp theo thủ tục quy định tại Khoản 2 Điều 38 của Bộ luật này. Việc cho thôi việc chỉ được tiến hành sau khi đã báo cho cơ quan lao động địa phương biết.” Như vậy, nếu tập đoàn trên tự ý sa thải 1/3 nhân viên không có căn cứ, không thông qua trao đổi bàn bạc với Công đoàn theo thủ tục quy định tại Khoản 2 Điều 38 BLLĐ, và không thông báo cho cơ quan lao động địa phương thì hành vi trên là trái pháp luật. PLVN