Sắp khởi công Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Quốc gia

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - “Nhiếp ảnh thâm nhập vào VN đã gần 150 năm nay, nhưng những hình ảnh về Việt Nam vẫn còn nằm tản mát ở nhiều nơi, chưa được thu thập về một mối.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=46976