Sắp diễn ra Hội nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ toàn quốc năm 2024 tại Hà Nội

Dự kiến 'Hội nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ toàn quốc năm 2024' sẽ được tổ chức vào ngày 15/3/2024 tại Hà Nội.

Hội nghị được Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức nhằm tổng kết đánh giá kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của các địa phương năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và những năm tiếp theo.

Chương trình có sự tham dự của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân một số tỉnh/thành phố; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; Giám đốc 63 Sở Khoa học và Công nghệ của các tỉnh, thành phố; các cán bộ quản lý công tác ở các địa phương của các Sở Khoa học và Công nghệ cùng đại diện một số doanh nghiệp và nhà khoa học.

Ngày 28/2, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang chủ trì buổi họp triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị Giám đốc các Sở Khoa học và Công nghệ toàn quốc năm 2024 theo dự kiến diễn ra vào ngày 15/3.

Ngày 28/2, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang chủ trì buổi họp triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị Giám đốc các Sở Khoa học và Công nghệ toàn quốc năm 2024 theo dự kiến diễn ra vào ngày 15/3.

Các báo cáo chuyên đề của Hội nghị lần này sẽ tập trung trao đổi, thảo luận các vấn đề như: Sửa đổi, bổ sung Luật Khoa học và Công nghệ 2013; Luật Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác; Giải pháp triển khai Kế hoạch năm 2024 và một số điểm lưu ý trong xây dựng Kế hoạch 2025 của ngành; tình hình triển khai các Chương trình Khoa học và Công nghệ quốc gia; huy động nguồn lực cho phát triển Khoa học và Công nghệ ở các địa phương; Hướng dẫn triển khai chức năng quản lý nhà nước về đổi mới sáng tạo...

Điểm đặc biệt của Hội nghị năm nay là tổ chức tọa đàm trao đổi, thảo luận, nhằm đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo các Sở Khoa học và Công nghệ với các lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và lãnh đạo Bộ. Các kiến nghị, đề xuất liên quan đến hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của các địa phương sẽ được đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ giải đáp. Đây là dịp để toàn ngành tăng cường kết nối, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp hoạt động giữa các đơn vị trong Bộ Khoa học và Công nghệ với các Sở Khoa học và Công nghệ, giữa các địa phương với nhau cùng hướng tới mục tiêu chung nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao, thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng góp nhiều hơn nữa cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

Đức Lâm

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/sap-dien-ra-hoi-nghi-giam-doc-so-khoa-hoc-va-cong-nghe-toan-quoc-nam-2024-tai-ha-noi-305890.html