Sắp đấu thầu trái phiếu Chính phủ theo lô lớn

    Gốc

    Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, được đấu thầu theo phương thức cạnh tranh lãi suất...

      Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=c769f55b6f6a37&page=category