Sắp có vắc-xin chống đa cúm

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Nhóm các nhà nghiên cứu do Đại học Harvard (Mỹ) dẫn đầu vừa công bố một loại kháng thể của người được chế tạo trong phòng thí nghiệm có khả năng chống hầu hết các loại cảm cúm hiện nay, từ cúm gia cầm do vi-rút H5N1 gây ra đến dòng cúm Tây Ban Nha giết hàng chục triệu người hồi năm 1918.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200909/20090224000039.aspx