Sắp có trung tâm thông tin trái phiếu doanh nghiệp

Trung tâm thông tin trái phiếu doanh nghiệp sẽ được xây dựng và là nơi tập trung thông tin đầu tiên về thị trường trái phiếu doanh nghiệp của Việt Nam.

Sắp có trung tâm thông tin trái phiếu doanh nghiệp - Ảnh 1

Khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong các năm 2014, 2015 phân theo nhóm ngành (Nguồn: Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam - VBMA, đơn vị: tỉ đồng)

Bộ Tài chính trong quyết định phê duyệt lộ trình phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam tầm nhìn đến năm 2020 đã đồng ý việc xây dựng Trung tâm thông tin trái phiếu doanh nghiệp của Việt Nam, dự kiến sẽ là một bộ phận của thị trường trái phiếu doanh nghiệp thuộc Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam (sau khi hợp nhất giữa hai sở giao dịch chứng khoán HSX và HNX hiện nay).

Đây sẽ là nơi tập trung dữ liệu, thông tin về thị trường trái phiếu doanh nghiệp còn rất nhiều tiềm năng và gần như phát triển tự phát, tản mát thời gian qua. Các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các doanh nghiệp đã rất khó khăn để tiếp cận với thông tin và khai thác thị trường này. Việc này cũng sẽ nâng tầm phát triển của thị trường trái phiếu Việt Nam lên một nấc cao hơn.

Hiện các ý kiến đóng góp để sửa đổi, hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp nói chung, trước mắt là Nghị định 90 về quản lý hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp nói riêng đang được thực hiện.

Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, thị trường trái phiếu công ty Việt Nam tương đối nhỏ và có thể nói là vẫn ở trong giai đoạn đầu của sự phát triển. Trái phiếu doanh nghiệp hiện chiếm khoảng 4,8% GDP và tỷ trọng này rất thấp so với các nước trong khu vực như Thái Lan (19%), Malaysia (43%).

Phần lớn trái phiếu được phát hành theo hình thức riêng lẻ và nhà đầu tư chính vẫn là các tổ chức tín dụng. Các giao dịch trên thị trường thứ cấp hầu như là không có. Hiện nay cũng không có thông tin chính xác về dữ liệu trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam.