Sắp có Thông tư hướng dẫn Luật Thuế XK, thuế NK

Trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, bà Nguyễn Kim Thoa- Trưởng Phòng Chính sách thuế (Cục Thuế XNK- Tổng cục Hải quan) cho biết, hiện đơn vị đang rà soát các nội dung để xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định tại Luật Thuế XK, thuế NK và Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Sắp có Thông tư hướng dẫn Luật Thuế XK, thuế NK - Ảnh 1

Tổng cục Hải quan đang rà soát xây dựng Thông tư hướng dẫn một số quy định của Luật Thuế XK, thuế NK và Nghị định 134/2016/NĐ-CP. Ảnh: T.Trang

Triển khai Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/HQ 13 đã có 13 Nghị định và 1 Quyết định cấp Chính phủ được ban hành, trong đó có 10 Nghị định nâng cấp các văn bản hiện hành.

Đặc biệt, trong đó là Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế XNK số 107/2016/QH13 đã được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1-9-2016, cùng thời điểm có hiệu lực của Luật Thuế XNK số 107/2016/QH13. Tại Nghị định này, ngoài quy định về chính sách miễn thuế, giảm thuế đã đưa quy định về hồ sơ và thủ tục thực hiện hoàn thuế, miễn thuế và giảm thuế để có thể thực hiện thống nhất để đồng bộ hóa với các quy định tại Luật. Vì vậy, Nghị định 134/2016/NĐ-CP có thể áp dụng được ngay mà chưa cần phải ban hành ngay thông tư hướng dẫn.

Tuy nhiên, qua thời gian áp dụng vào thực tiễn, có những quy định mà theo Hải quan các tỉnh thành phố cần có những hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn để cộng đồng DN và cơ quan Hải quan thực thi dễ dàng áp dụng, tránh những cách hiểu khác nhau. Ghi nhận những phản ánh này, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã yêu cầu Tổng cục Hải quan rà soát để xây dựng Thông tư hướng dẫn một số quy định của Luật Thuế XK, thuế NK và Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Hiện Cục Thuế XNK đang thực hiện rà soát các nội dung sẽ quy định tại Thông tư hướng dẫn này. Dự kiến, dự thảo Thông tư sẽ được Cục Thuế XNK sớm lấy ý kiến rộng rãi.

Thu Trang