Sắp có đợt gió mùa đông bắc đầu tiên

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Vào những ngày cuối tuần sẽ có một đợt gió mùa đông bắc cường độ khá mạnh tràn xuống nước ta và sẽ là đợt gió mùa đông bắc đầu tiên, mở màn mùa 2008-2009.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/181387