Sắp có cơ chế xử lý khủng hoảng ngân hàng

Bảo hiểm tiền gửi VN (DIV) ngày 30.9 cho biết, DIV đang xây dựng đề án tiếp nhận xử lý tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Đề án này sẽ xây dựng một cơ chế chính thức trong việc tiếp nhận xử lý các tổ chức gặp vấn đề trong hoạt động và dẫn đến đổ vỡ.