Sắp có bản cập nhật cho Firefox

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Cuối tháng 11/2007, Mozilla dự định sẽ tung ra bản sửa lỗi cho trình duyệt Firefox, vá một lỗ hổng bảo mật đã tồn tại từ lâu mà có thể bị dùng để tung ra một vụ tấn công kịch bản chéo trang (cross-site scripting attack).

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8405&t=pcolarticle