Sắp chọn nhà thầu xây Trường THPT Nguyễn Du (Thanh Oai, Hà Nội)

Trong quý IV/2016, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội (bên mời thầu) sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị của Dự án Xây dựng, mở rộng Trường THPT Nguyễn Du huyện Thanh Oai.

Giá gói thầu được phê duyệt là 49,451 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách Thành phố. Gói thầu này sẽ lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, loại hợp đồng là theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện hợp đồng là 450 ngày.

Cũng trong quý IV/2016, bên mời thầu này sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 4 gói thầu khác của dự án này, cụ thể là: “Tư vấn lập HSMT, HSYC và đánh giá HSDT, HSĐX”; “Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị”; “Nén tĩnh cọc bê tông”; “Bảo hiểm công trình”.

Tiếp đó, vào quý II/2017, bên mời thầu này sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Tư vấn thẩm định giá thiết bị”. Gói thầu “Kiểm toán công trình” sẽ lựa chọn nhà thầu trong quý I/2018.

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu “Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” sẽ áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, loại hợp đồng là trọn gói. Các gói thầu còn lại của Dự án được Bên mời thầu chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển.

Thu Giang