Sập cánh cổng sắt, bé 15 tháng tuổi chấn thương sọ não

Trong lúc chơi tại gia đình, cánh cổng sắt bất ngờ đổ sập, đập vào vùng đầu khiến bé gái bị chấn thương sọ não nặng.

Cánh cổng sắt đổ vào đầu, bé gái 15 tháng tuổi bị chấn thương sọ não.

Hồng Quyên

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tin-247/sap-canh-cong-sat-be-15-thang-tuoi-chan-thuong-so-nao-213505.html