Sắp ban hành nghị định tố cáo và giải quyết tố cáo trong ngành công an

Bộ Công an vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong công an nhân dân để lấy ý kiến rộng rãi.

Dự thảo nghị định không điều chỉnh về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, chiến sĩ công an trong các lĩnh vực tố tụng hình sự, thi hành án hình sự và hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, vì bộ luật Tố tụng hình sự và luật Thi hành án hình sự đã quy định cụ thể nội dung này.

Thủ trưởng công an các cấp phải có trách nhiệm bố trí trụ sở hoặc địa điểm và cán bộ tiếp công dân để tiếp nhận thông tin tố cáo theo quy định của pháp luật. Nếu quá thời hạn từ 60 đến 90 ngày mà tố cáo không được giải quyết hoặc có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo không đúng pháp luật thì chuyển đến thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người giải quyết tố cáo xem xét, xử lý theo quy định của luật Tố cáo.

Dự thảo cũng quy định rõ trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm, người giải quyết tố cáo có trách nhiệm công bố công khai kết luận nội dung tố cáo cũng như việc xử lý. Theo Ban soạn thảo, dự thảo này sẽ được lấy ý kiến chỉnh lý để trình Chính phủ ban hành trong năm nay.

Thái Sơn