Sắp ban hành định mức ô nhiễm nước thải công nghiệp

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Ngày 20-2, Vụ Môi trường (Bộ TN&MT) cho biết, định mức phát thải các chất gây ô nhiễm nước thải công nghiệp theo sản phẩm các ngành kinh tế dự kiến sẽ được ban hành trong tháng này, kèm theo Thông tư hướng dẫn xác định khối lượng các chất ô nhiễm của nước thải công nghiệp.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=18824