Sao người đẹp lại phải cưới một công chức quèn nào đó?

(VietNamNet) -  Người đẹp muốn có cuộc sống đầy đủ hơn, cớ sao họ phải quay trở lại yêu và cưới một…. công chức quèn nào đó? - Thúy Hằng.