Sao Mai Group hủy phương án phát hành 110 triệu cổ phiếu cho cổ đông

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã hủy phương án phát hành tăng vốn đợt 2 mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đã thông qua, đồng thời lên phương án mới với dự kiến phát hành gần 121 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ, tương ứng tỷ lệ phát hành 55%.

Sao Mai Group hủy phương án phát hành 110 triệu cổ phiếu cho cổ đông - Ảnh 1

CTCP Tập đoàn Sao Mai cho biết, bằng việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, doanh nghiệp này đã thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành gần 110 triệu cổ phiếu được thông qua tại ĐHĐCĐ 2016. Tuy nhiên, Tập đoàn vẫn giữ nguyên phương án phát hành gần 11 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 5% để trả cổ tức.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã hủy phương án phát hành tăng vốn đợt 2 mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đã thông qua, đồng thời lên phương án mới với dự kiến phát hành gần 121 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ, tương ứng tỷ lệ phát hành 55%.

Trong đó, Sao Mai Group dự kiến phát hành gần 11 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 tỷ lệ 5%. Ngoài ra, Sao Mai Group cũng dự tính phát hành 110 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%.

Toàn bộ tiền thu được gần 1.100 tỷ đồng dự kiến sẽ được đầu tư 700 tỷ vào các dự án triển khai năm 2016; đầu tư 200 tỷ vào công ty con, liên kết và bổ sung gần 200 tỷ còn lại vào vốn lưu động.

Ngọc Đỗ