Sao chưa trả ruộng cho bà Nguyễn Thị Bát?

Báo NNVN nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Bát, thôn Xuân Cai, xã Yên Trung (Yên Phong, Bắc Ninh) phản ánh việc bà bị HTX Xuân Cai rút 50% đất ruộng từ những năm 1992 do nợ thóc sản...

Sao chưa trả ruộng cho bà Nguyễn Thị Bát? - Ảnh 1

Bà Bát trình bày việc ruộng của gia đình bà bị HTX Xuân Cai chiếm dụng

Báo NNVN nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Bát, thôn Xuân Cai, xã Yên Trung (Yên Phong, Bắc Ninh) phản ánh việc bà bị HTX Xuân Cai rút 50% đất ruộng từ những năm 1992 do nợ thóc sản, nay tất cả các hộ khác đã được trả lại ruộng, riêng gia đình bà vẫn bị gây khó dễ.

Cụ thể, trong đơn kêu cứu, bà Bát cho biết, năm 1984, chồng bà đi bộ đội giải phóng miền Nam, do ảnh hưởng của chiến tranh, bệnh tật, ốm đau, gia đình luôn nằm trong diện hộ nghèo, cận nghèo nên có nợ của HTX Xuân Cai 400kg thóc.

Đến năm 1992 có chủ trương, chính sách chia lại ruộng, theo Nghị quyết đại hội xã viên HTX thôn Xuân Cai thống nhất, những nhà nào còn nợ thóc định suất sẽ bị rút 50% chân ruộng cho vào một nhóm để đấu thầu, khi nào hết nợ sẽ hoàn trả lại ruộng. Theo đó, gia đình bà Bát có 4,66 định suất, bị rút mất một nửa còn lại 2,33 định suất, tương đương 4 sào 10 thước.

Do gia đình đông con, ruộng lại bị rút mất một nửa nên không còn đủ đất sản xuất, gia đình bà Bát phải bỏ vào miền Nam làm thuê, làm mướn kiếm sống. Khoảng những năm 2010 - 2013, đại hội xã viên HTX Xuân Cai quyết định trả lại toàn bộ ruộng cho 17/21 hộ bị rút nợ những năm 1992, bởi những hộ này quá thiệt thòi.

Đến năm 2016, HTX Xuân Cai tiếp tục thống nhất trả lại ruộng cho 3 hộ còn lại, nhưng không hiểu vì lí do gì gia đình bà Bát vẫn chưa được hoàn trả trên 4 sào ruộng giữa cánh đồng.

Trong đơn gửi NNVN bà Bát cho biết, có đến gặp ông Nghiêm Đình Nghĩa, Trưởng thôn kiêm Chủ nhiệm HTX thôn Xuân Cai để đòi lại ruộng vì đã 25 năm, số thóc trừ nợ từ khoán ruộng của gia đình bà thừa 400kg thóc trả nợ, đáng lẽ ra bà Bát còn được lấy phần thóc khoán thừa đem về.

Song ông trưởng thôn Nghiêm Đình Nghĩa gây khó dễ yêu cầu bà Bát phải nộp 10,8 triệu đồng/sào để đền bù cho những hộ đang thầu ruộng của bà Bát 5 năm (đến năm 2019 mới hết hạn), còn không bà Bát phải đợi đến khi hết hợp đồng là năm 2019, HTX Xuân Cai mới trả lại ruộng cho bà.

Không đồng ý với phương án này, bà Bát đã làm đơn gửi UBND xã Yên Trung, UBND huyện Yên Phong, Ban Nội chính tỉnh Bắc Ninh,… Song kết quả nhận được chỉ là tờ giấy chuyển đơn chuyển về cấp cuối cùng là UBND xã Yên Trung yêu cầu giải quyết.

Chúng tôi tìm gặp ông Nghiêm Đình Nghĩa, Trưởng thôn Xuân Cai thì ông Nghĩa thừa nhận còn chưa giao đủ cho gia đình bà Bát 4 sào 10 thước ruộng. Tuy nhiên, hiện do phần ruộng của bà Bát, HTX Xuân Cai đang cho thầu khoán với hợp đồng 5 năm theo quy định đất 5%, đến 2019 mới hết hạn, trong khi quỹ của HTX không còn nên không có tiền đền bù để lấy lại ruộng về trả cho bà Bát.

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Hương, nguyên Chủ nhiệm HTX Xuân Cai lại cho rằng, hiện HTX Xuân Cai đang chiếm dụng và cho thầu sai diện tích đất ruộng của bà Bát. Bởi phần ruộng của bà Bát thuộc diện tích ruộng rút nợ do thôn Xuân Cai quản lí, không phải đất 5% do UBND xã Yên Trung quản lí.

Trong khi đó, nghị quyết đại hội xã viên HTX Xuân Cai đều thống nhất chỉ cho thuê 1 năm một, đến khi trừ hết nợ tiến hành trả lại ruộng cho xã viên.

Đằng này, từ năm 1992 đến nay đã là 25 năm, HTX thôn Xuân Cai phải trả lại ruộng cho bà Bát vô điều kiện, nay ông Nghiêm Đình Nghĩa đem ruộng của bà Bát cho thầu 5 năm là sai thẩm quyền, không đúng với tinh thần nghị quyết đại hội xã viên của HTX thôn Xuân Cai.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, chồng bà Bát đã mất nhiều năm nay, bà Bát tuổi già một thân một mình, không nhà không cửa phải sống nương nhờ con cái, hoàn cảnh khó khăn. Đề nghị các cấp chính quyền tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt là UBND xã Yên Trung cần vào cuộc xử lí dứt điểm trả lại ruộng đang bị chiếm dụng, cho thầu trái quy định của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Bát.