Sao 17 tuổi rồi mà vẫn chưa “có”?

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    * Sao con gái tôi hơn 17 tuổi mà vẫn chưa thấy có kinh? Xin bác sĩ tư vấn giúp. (Nguyễn Thu Hương, TP Đà Lạt)

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200912/20090318170216.aspx