Sanyo đầu tư xây dựng nhà máy linh kiện điện tử

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Dự án của Sanyo có quy mô vốn đầu tư ban đầu là 40 triệu USD, dự kiến sẽ được khởi công xây dựng vào tháng 6 tới...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=10&home=detail&id=fda82186035daf&page=category