Sáng tạo trong truy vết COVID-19 tại Đà Nẵng

    VNEWS
    70 liên quanGốc

    Gợi mở và đặt câu hỏi về thời gian, khoảng cách tiếp xúc của những trường hợp có tiếp xúc gần với ca bệnh mắc Covid-19; đánh giá và sàng lọc theo hướng xem F1 là F0 tiềm năng và F2 là F1 tiềm năng; yêu cầu người tiếp xúc gần khai báo chi tiết lịch trình trong vài ngày gần nhất, đảm bảo không bỏ sót người có nguy cơ, kịp thời xác định vùng dịch tễ trong cộng đồng,.... Đây là cách làm sáng tạo trong công tác truy vết Covid - 19 tại Đà Nẵng nhằm khoanh vùng dịch tễ nhanh chóng, hạn chế nguồn lây SASR-CoV-2 ra cộng đồng.

      Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/sang-tao-trong-truy-vet-covid-19-tai-da-nang-211022.htm