Sáng tác hướng tới những tác phẩm có sức lan tỏa

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam.

Sáng tác hướng tới những tác phẩm có sức lan tỏa - Ảnh 1

Chiều 4.8, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Trần Thanh Mẫn, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng tham dự buổi làm việc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn chăm lo, quan tâm phát triển văn học nghệ thuật. Đường lối, chính sách đã rõ ràng, nhưng cụ thể khi thực hiện vẫn còn có những vấn đề, những bất cập. “Vấn đề sử dụng kinh phí, ngân sách hỗ trợ còn chưa thật sự hiệu quả, chưa làm tốt công tác xã hội hóa, thu hút nguồn lực phát triển văn học nghệ thuật. Nhân dân mong muốn có nhiều tác phẩm của văn nghệ sĩ xứng tầm hơn nữa, chiếm lĩnh trận địa văn hóa. Chúng ta không chạy theo thị trường, thương mại hóa, nhưng chúng ta cần nghiên cứu xu hướng, nhu cầu của thị trường để đáp ứng”, Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng đề nghị cần có chính sách, giải pháp để đào tạo các mầm non, tài năng trẻ trong lĩnh vực văn học nghệ thuật; đổi mới công tác sáng tác, sưu tầm có chiều sâu, tránh dàn trải, hướng tới những tác phẩm có sức lan tỏa rộng rãi; có giải pháp cụ thể để phòng chống những sản phẩm phi văn hóa, đấu tranh chống diễn biến hòa bình.

Thủ tướng cũng cho biết đã giao TP.Hà Nội giải quyết về quỹ đất, T.Ư hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng hạ tầng, bên cạnh việc có cơ chế hợp lý để xây dựng nhà ở cho các văn nghệ sĩ có những đóng góp cho đất nước nhưng đang gặp khó khăn về nhà ở.

Ngọc An