Sáng nay, tại Đà Nẵng: Hơn 1.000 công nhân đình công

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Theo các công nhân, lý do là đơn giá sản phẩm quá thấp, có ngày công nhân chỉ làm được 10.000 đến 15.000đ; cơm trưa không đủ no trong khi công ty không cho công nhân mang thức ăn vào công ty,…

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2008/9/164839