Sáng nay, Hà Tây tạm đóng cửa 38 quầy kinh doanh thực phẩm

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Sáng nay, 16-4, UBND tỉnh Hà Tây quyết định tạm đóng cửa 38 quầy hàng kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh trên địa bàn tỉnh.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/ytesuckhoe/2008/4/149355