Sáng nay, BIDV tiến hành đại hội đồng cổ đông bất thường

Theo như công bố trước đó, hôm nay 22/10, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông bất thường của BIDV sẽ được tổ chức tại Khách sạn Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

Trong tài liệu trước đó, BIDV chỉ công bố đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông. Trong khi đó, về phía các cổ đông và thị trường chứng khoán , họ chờ đợi các thông tin về nhân sự cao cấp của BIDV tại đại hội đồng cổ đông này sau khi Chủ tịch của ngân hàng, ông Trần Bắc Hà đã nghỉ hưu.

Rất nhiều nội dung được nhà đầu tư mong đợi giải đáp tại ĐHCĐ bất thường của BIDV lần này như: kết quả kinh doanh quý III/2016, trả cổ tức tiền mặt, tăng vốn, tái cơ cấu khoản cho vay bầu Đức… Tuy nhiên, theo chương trình ĐHCĐ được công bố, ĐHCĐ bất thường lần này chỉ tập trung thảo luận về sửa đổi Điều lệ và Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT BIDV, theo tin trên báo Đầu Tư.

Sáng nay, BIDV tiến hành đại hội đồng cổ đông bất thường - Ảnh 1

Sáng nay, BIDV tiến hành đại hội đồng cổ đông bất thường.

Theo tờ trình, Hội đồng quản trị BIDV đã đề nghị bác bỏ nội dung "Chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện pháp luật của BIDV” và "đại diện cho BIDV trong quan hệ tố tụng, tranh chấp, giải thể, phá sản". Nội dung này được đề nghị sửa đổi thành: "Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của BIDV”.

BIDV cũng đề nghị cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung nội dung Điều lệ theo yêu cầu của NHNN và tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký bản Điều lệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đăng ký thay đổi người diện tại Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung sửa đổi tại Điều lệ.

ĐHCĐ bất thường của BIDV đặc biệt được mong chờ, bởi ngân hàng này có rất nhiều vấn đề nóng mà cổ đông quan tâm. Đây cũng là ĐHCĐ đầu tiên sau khi ông Trần Bắc Hà rời ghế Chủ tịch HĐQT từ 1/9 để nghỉ hưu.

Tuy nhiên, với thời gian diễn ra khá ngắn (2 tiếng đồng hồ), ĐHCĐ bất thường của BIDV lần này khó có thể giành thời gian giải đáp các vấn đề nóng khá. Dù vậy, nhiều khả năng trong ĐHCĐ bất thường này, BIDV sẽ bầu chủ tịch HĐQT chính thức.

Trước đó, ngày 21/10, Hội đồng quản trị BIDV đã có thông báo về việc chốt danh sách và chi trả cổ tức năm 2015. Theo đó tỷ lệ chi trả 8,5% cổ phiếu bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cổ phiếu dự kiến là ngày 04/11/2016 và ngày thực hiện chi trả là 21/11/2016.

Như vậy, BIDV đã phải điều chỉnh phương án chi trả cổ tức, theo yêu cầu của Bộ Tài chính .

Trước đó, qua đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, ngân hàng này đã thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (với tỷ lệ nói trên), với tỷ lệ biểu quyết đồng ý lên tới gần 100%. Tuy nhiên, phương án trên sau đó không được Bộ Tài chính chấp thuận, mà yêu cầu phải trả bằng tiền mặt để nộp về ngân sách nhà nước.

Hòa Lộc