Sáng nay, 22/5, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước

Sáng nay, 22/5, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi kết quả được công bố, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Chiều ngày 21/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội Tờ trình về việc bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

Sau đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận đồng thời ở Đoàn về 2 nội dung bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được Trung ương giới thiệu để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được Trung ương giới thiệu để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước

Sáng nay, 22/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Sau khi thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tiếp đó, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước để Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngay sau khi có kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết, theo quy định của Hiến pháp, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thống nhất cao giới thiệu Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng trong ngày 22/5, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Theo chương trình Kỳ họp, cùng ngày, Quốc hội tiến hành quy trình phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV. Ảnh: Quochoi.vn

Quang cảnh Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV. Ảnh: Quochoi.vn

Cùng với công tác nhân sự, trong ngày 22/5, Quốc hội nghe báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023 và báo cáo thẩm tra về vấn đề này; Tờ trình và báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước); Tờ trình và báo cáo thẩm tra về điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Chiều cùng ngày, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và thảo luận tại hội trường về Dự thảo Luật này.

PV

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/sang-nay-22-5-quoc-hoi-tien-hanh-bau-chu-tich-nuoc.html