Sáng mãi nụ cười Võ Văn Kiệt

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Tôi đau đáu muốn thực hiện bộ phim về chuyến hành trình từ Nam ra Bắc của anh thời kháng chiến chống Pháp, về đường dây điện cao thế Bắc - Nam... Nhưng, không kịp nữa rồi, anh Sáu Dân ơi!

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/228295.asp