Sáng kiến hợp tác về nước vì đô thị bền vững tại Việt Nam

    Gốc

    KTĐT - Ngày 16/12, Bộ TN&MT đã tổ chức hội thảo quốc tế Sáng kiến hợp tác về nước vì đô thị bền vững tại Việt Nam (VACI 2013).

    Hội thảo nằm trong khuôn khổ các hoạt động của sáng kiến mô hình hợp tác VACI, góp phần quan trọng nhằm tăng cường chia sẻ thông tin và thúc đẩy hợp tác giữa các đơn vị. Tại hội thảo, các ý kiến tập trung vào các nội dung chính sách liên quan đến tài nguyên nước đô thị như: quản lý và phát triển bền vững tài nguyên nước; cơ chế, chính sách quản lý nước mưa; giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu…

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: http://www.ktdt.vn/do-thi/moi-truong/2013/12/81021a40/sang-kien-hop-tac-ve-nuoc-vi-do-thi-ben-vung-tai-viet-nam/